K2 Höghöjdskonsult
Allhelgonagatan 12
415 13 Göteborg
 
Tel: +46 31 46 51 85
Cellphone: +46 733 24 34 34

K2 höghöjdskonsult säljer föredrag om:

  • Tillsammans når vi målet! 28 års klättring med många upplevelser. Upplevelser kan du och dina vänner också få, jag kan försöka visa en väg.
  • Expeditionen K2 som projekt. Framtagen 1995 i samband med ABB Infosystems Växa med förändring. Förutsättningar, idébearbetning och genomförande.
  • Logistik i fält. Erfarenheter.
  • Bildvisning om Svenska K2-expeditionen 1993. Ett givande inslag när lite extra krydda runt begreppen samarbetets besvär, målsökning, uppföljning och mänskliga relationer kan behövas.
  • Säkerhetstänkande inom klättring. Framtagit inom SKF Säkerhetsgrupp.


Vill du läsa om böckerna så gå in på HISTORIK