HISTORIK
Jag har med åren lärt, att korrekt rapportering är en förutsättning för en positiv utveckling i framtiden och att alla prestationer skall bedömas efter samma kriterier.

Svensk media i allmänhet fortsätter att huvudsakligen ge utrymme för mediokra prestationer, vilket resulterar i att allmänhetens medvetande om stora prestationer är närmast obefintligt.

Som varande en av dem under nittiotalet med intentionen att utveckla prestationerna, må jag trots mångas ogillande försöka initiera en debatt och försöka korrigera uppfattningar baserade på felaktig information i prestationssammanhang.

För att förstå utgångspunkten, kan du här läsa om Prestationshierarkin i stora berg

Bergsport high hights, läs här »

Se svenska prestationer för vad de är, läs här »

Erhard Loretan; En återblick på en bortgången världklättrares banbrytande gärning, läs här »

Alpina framsteg, Svenskar är på gång, läs här »

Svenska förebilder, läs här »

Artikeln ”Omvärldskollen” publicerades i Bergsports marsnummer 2010 och är en presentation av några internationellt utvecklande klättringar från CLIMB (nr 55 september 2009 – nr 60 februari 2010), de flesta i alpin stil och utan fasta rep och sherpas, läs här »

Inför Marko Prezeljs föredrag i Sverige november 2008 gjorde jag en intervju med honom, som publicerades i Bergsports septembernummer, läs här »

För att stimulera svensk utveckling ställde jag i en artikel frågan: "Var är svenskarna i Himalayaklättringens utveckling?", läs här »

Bergsports redaktör skrev i # 144 december 2009 sida 3 (ledaren, under rubriken ”Skvalp i ankdammen”): ”… Jag menar att Janne Corax, och andra kunniga som David Fält och Rafael Jensen gör rätt i att skärskåda vad proffsäventyrare påstår sig göra i bergen. Ära den som äras bör – ingen borde kunna nå kändisskap på tveksamma meriter. …”.
Utvecklingen på Mt Everest nådde sin kulm på 1980-talat, jag berättar gärna om
stora och små prestationer där, läs här »

Utvecklingen på Gasherbrumbergen var starkast 1975 – 96, läs här »

Klättringens tekniska svårighet har hela tiden utvecklats; allt svårare problem har övervunnits. Utan att använda fasta rep både i alperna och i Himalaya. Jag har utifrån min erfarenhet gjort en bedömning av några utländska och svenska klättrares klättertekniska kapacitet. De flesta har varit fysiskt vältränade ska tilläggas, läs här »

Historik / Etik

Läs om de i internationell perspektiv starkaste svenska prestationer här »


Himalayaklättringens utveckling, Bergsport sept 2010

Bra böcker:


Textpresentation av ”Bra böcker”, läs här »

En bok för framtiden:


Textpresentation av ”En bok för framtiden”, läs här »

Bild Göteborg 2009:


Syrgas, fasta rep och höghöjdsbärare är ingen garanti för säkerhet (läs Tyroldeklarationen!)


Klättertekniskt kapabla svenska alpinister försöker göra självständiga turer ”a’ la Fowler” – en britt som fått högsta internationella alpinisttrofén Piolet d’or ett par gångar.

Bilden togs i Göteborg – en vanlig ort med medelmåttor och elit.

Bild andra böcker:


Textpresentation av andra böcker, läs här »

Stephen Venables recension av Ultimate High, läs här »

Projektskiss 91-06-12 inför K2 1993, läs här »

Mitt brev till Kropp 990317, med mina synpunkter på sportlig förhållning mellan olika aktörer, läs här »

Reservation mot beslut fattat av Svenska klätterförbundets styrelse 2001-12-15, läs här »

Här kan du läsa mina observationer efter ett 7+7+7 föredrag i ett brev som jag skrev och postade i Stockholm 2007 11 15. Man ska självfallet kunna lite klätterhistoria för att förstå allt, läs här »

Några reflektioner runt boken 7 Berg, 7 Kontinenter, 7 Månader med Fredrik Sträng, läs här »

Min recension av boken K2 på liv och död och varför jag finner Kropps dokumentation tveksam, läs här »

Min uppföljning av ett ogenomtänkt mail från Fredrik Sträng angående klätteretik och klätterhistoria, läs här »

Nya hedersledamöter i Svenska klätterförbundet 2010, läs här »

Läs intervjun med Mikael Reuterswärd här »

Minnesord till Mikael Reuterswärd här »

Läs artikeln ”Läst” Bergsport 115 här »

Läs artikeln "K2 Sunset" skriven september 1993 här »

Läs om artikeln "K2 Sunset" i perspektiv här »

Läs artikeln "Stilbegreppen inom Himalayaklättring" här »

Läs ”International Himalayaklättrings utveckling i utdrag” här »


Artiklar / notiser i Bergsport, organ för Svenska Klätterförbundetdet:

 • Nr 119 (september 2003) sida 38 under ”Debatt”: Mitt genmäle på Marcus Henningssons insändare i nr 118 sida 37.
 • Nr 117 sida 54-55: Omtalan av de mest respektgivande bestigningar och expeditioner till Himalaya med svensk deltagande. I ett ”internationellt” perspektiv.
 • Nr 115 (september 2002) sida 38-39: läst” – Jag gjorde en presentation av bra litteratur om expeditionsklättring.
 • Nr 114 (juni 2002) sida 54-55 ”läst” High Exposure av David Breashears
 • Nr 112 sida 37 : ”I believe that my naive attitude will be met with smiles!
 • Nr 112 sida 36: Kathmandudeklarationen enlig min tolkning (Kathmandu Declaration antogs av int. Klätterförbundet UIAAs General Assembly 1982 och ratiferades 1989)
 • Nr 112 (Dec. 2001) sida 28: ”läst” Free Spirit” av Reinhold Messnerner
 • Nr 109 (mars 2001) sida 30-31: recenserat: Till fjälls
 • Nr 109 (mars 2001) sida 34: Korrektion av uppgifter i nr 108 och väsentliga tillägg
 • Nr 108 (december 2000) sida 10-11: Internationell Himalayaklättrings utveckling, ett axplock: - En väsentlig artikel att använda i bedömningen av svenska prestationer.
 • Nr 107 (september 2000) sida 40-41: Tre internationellt utvecklande projekt i svensk Himalayaklättring t.o.m. 1999 på 8000 meters berg Det är rättare att tala om försök. Läs gärna Magnus Anderssons artikel sida 36-39 om nytursförsöket på Broad Peak år 2000.
 • Nr 105 (mars 2000) sida 4: Lästips (bl.a. K2 – the 1939 tragedy)
 • Nr 104 (december 1999) sida 36: (Insändare) …ett inlägg om hur man hemma vid brasan berättar om sina bravader: (Sedan 1999 har mina bedömningar ändrats i delfrågor p.g.a. ytterligare tillkommande information med följande perspektivförändring, vilket går att utröna ur mina motioner och därtill hörande bilagor till Förbundsmötet 2002 i Stugun)
 • Nr 100 (december 1998) sida 16-17: Recension av Göran Kropp 8000+. Stephen Venables recension i High Mountain Magazine Febr. 2000 (Nr 207) sida 47 är bättre.re.
 • Nr 98 (juni 1998) sida 7 om Ama Dablam-expeditionen 1998 med hjälp av redaktör’n

Rekommenderas:
Cho Oyu – Tibet av Ola Hillberg i Bergsport Nr 2 Juni 1993 sida 16-19

Vett och etikett inom sportklättring av Jens Larsen i Bergsport nr 106 (juni 2000) sida 37. Etik och korrekt rapportering är basen för jämförelse och utveckling i klättring.

Insändaren Svensk klätterhistoria bortglömd? Av Anders Lundahl i Bergsport nr 86 juni 1995 sida 28 med Per Callebergs Replik i följande nr 87 sida 33.

Scoop (tidskrift för grävande journalistik) nr 3 2001 sida 143-170 samt Scoop nr 4 2001/1 2002 (dubbelnummer) sida 19-22 och sida 183-191.

 

För att läsa artiklarna krävs att du har Adobe Acrobat Reader installerat på din dator! Finns att hämta här »